Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

доц. д-р Манол Станин

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Обща теория на правото, 3 ч.л. от СХ 45 ч.л. - стая - платформа Moodle
Право-1, поток; Публична администрация-1, поток;

Сряда
Четвъртък

Право на интелектуалната собственост, 3 ч.л. от СХ 45 ч.л. - Право-2
стая - платформа Moodle
поток;

Петък
Събота
Неделя