Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

доц. д-р Валентина Голева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Данъчно право, 4 ч.л. от СХ 60 ч.л. - Право-4
стая - платформа Moodle
поток;

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя