Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

гл. ас. д-р Гергана Андонова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Наказателно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - платформа Moodle (1)
5 гр.

Наказателно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - платформа Moodle (2)
4 гр.

Вторник

Наказателно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - платформа Moodle (1)
3 гр.

Наказателно право; СХ: 15 ч У; - Национална сигурност-2
стая - платформа Moodle
1 гр.

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя