Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

гл. ас. д-р Георги Михайлов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Обща теория на правото 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - платформа Moodle (1)
5 гр.

Обща теория на правото 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - платформа Moodle (1)
4 гр.

Вторник

Обща теория на правото 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - платформа Moodle
1 гр.

Обща теория на правото 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - платформа Moodle
2 гр.

Сряда

Обща теория на правото;СХ 15 ч У; - Публична администрация-1
стая - платформа Moodle
поток;

Обща теория на правото 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - платформа Moodle (2)
3 гр.

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя