Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

проф. д-р Добринка Георгиева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Нарушения на плавността на речта СХ:45Л - Логопедия-3
стая - 1484
поток;

Практика, базирана на доказателства за ефективност в логопедията СХ:45Л - Логопедия-1
стая - 1484
поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя