Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

гл. ас. д-р Елка Горанова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Разписът за специалността е в раздел Разписи за задочници, поток, 8113 - Клинична логопедия (2 семестъра)-1
стая - 8113
поток;

Вторник

Артикулационни и орофациални нарушения СХ:45Л - Логопедия-2
стая - 8106
поток;

Нарушения на плавността на речта СХ:30СУ - Логопедия-3
стая - 1481
поток;

Сряда

Комуникативни нарушения при неврологични увреди при деца и възрастни - 2 ч.СХ:15ПУ - Логопедия-3
стая - 8106
поток;

Комуникативни нарушения при неврологични увреди при деца и възрастни - 2 ч.СХ:30СУ - Логопедия-3
стая - 8106
поток;

Нарушения на плавността на речта СХ:30ПУ - Логопедия-3
стая - 8105
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя