Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

гл. ас. д-р Весела Мирчева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Конституционно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч. упр. - Право-1
стая - платформа Moodle (1)
4 гр.

Основи на правото; СХ: 30 Л; ПИФ - Социални дейности-1
стая - онлайн
поток;

Сряда

Конституционно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч. упр. - Право-1
стая - платформа Moodle (3)
5 гр.

Конституционно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч. упр. - Право-1
стая - платформа Moodle (2)
3 гр.

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя