Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

ас. Цветомира Бойчева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Езикови нарушения при деца СХ:30СУ - Логопедия-2
стая - 8108
поток;

Комуникативни нарушения при емоционално поведенчески нарушения и психични заболявания СХ:30СУ - Логопедия-3
стая - 1481
поток;

Комуникативни нарушения при емоционално поведенчески нарушения и психични заболявания СХ:15ПУ - стая - 1481
Логопедия-3, 2 гр.; четна седм.

Комуникативни нарушения при емоционално поведенчески нарушения и психични заболявания СХ:15ПУ - стая - 1481
Логопедия-3, 1 гр.; нечетна седм.

Езикови нарушения при деца СХ:30ПУ - Логопедия-2
стая - 8108
поток;

Вторник

Еднодневна логопедична практика - терапия СХ:15ПУ - Логопедия-3
стая - БАЗА ЗА ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя