Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

доц. д-р Христо Златанов, дм

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда

Фониатрия СХ:30Л - Логопедия-1
стая - 8106
поток;

Фониатрия СХ:15СУ - Логопедия-1
стая - 8106
поток;

Фониатрия СХ:15ПУ - Логопедия-1
стая - 8106
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя