Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

ас. д-р Ана Стоилова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Гражданско общество и граждански контрол; СХ: 45 ч Л; - Публична администрация-1
стая - платформа Moodle
поток;

Вторник

Обществени поръчки; СХ: 45 ч Л; - Публична администрация-2
стая - платформа Moodle
поток;

Сряда

Митническо право; СХ 45 ч Л, от тях 9 ч Л - 24.02.;26.05. и 2.06.2021 г. - Национална сигурност-4
стая - платформа Moodle
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя