Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

доц. д-р Екатерина Митова, дм

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Разписът за специалността е в раздел Разписи за задочници - поток, - Логопедия (4 семестъра)-1
стая - 8106
поток;

Основи на медицинската генетика СХ15Л - Логопедия-1
стая - 8111
поток;

Основи на медицинската генетика СХ15ПУ - Логопедия-1
стая - 8111
поток;

Масаж СХ:30Л - Логопедия-3
стая - 8108
поток;

Масаж СХ:15ПУ - Логопедия-3
стая - 8108
поток;

Вторник
Сряда

Социална медицина; СХ: 30 Л, 15 С - Социални дейности-3
стая - онлайн
поток;

Социална медицина, социална рехабилитация и промоция на здравето; СХ: 30Л - Кинезитерапия-2
стая - 1479
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя