Преглед на разпис на преподавател

Период: 22/2/2021 - 4/6/2021

ас. д-р Радостина Костова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Въведение в логопедията СХ:15:СУ - Логопедия-1
стая - 8103
1 гр.

Въведение в логопедията СХ:15:ПУ - Логопедия-1
стая - 8103
1 гр.

Вторник
Сряда

Артикулационни и орофациални нарушения СХ:30ПУ - Логопедия-2
стая - 8103
поток;

Четвъртък

Артикулационни и орофациални нарушения СХ:30СУ - Логопедия-2
стая - 8103
поток;

Петък
Събота
Неделя