Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Симо Михов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Тактика на оперативно-издирвателната дейност; СХ: 60 ч Л; 15.02., 29.02.; 14.03., 28.03.;11.04., 25.04.; 09.05, 23.05 - 4 часа - Национална сигурност-3
стая - 6301
поток; нечетна седм.

Тактика на оперативно-издирвателната дейност; СХ: 60 ч Л; 15.02., 29.02.; 14.03., 28.03.;11.04., 25.04.; 09.05, 23.05 - 4 часа - Национална сигурност-3
стая - 6301
поток; нечетна седм.

Тактика на оперативно-издирвателната дейност; СХ: 60 ч Л; 15.02., 29.02.; 14.03., 28.03.;11.04., 25.04.; 09.05, 23.05 - 4 часа - Национална сигурност-3
стая - 6301
поток; нечетна седм.

Петък
Събота
Неделя