Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

гл. ас. д-р Албена Иванова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Международно частно право; 1 ч. упр. от СХ 15 ч. упр. - Международни отношения-4
стая - 6307
поток;

Данъчно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-4
стая - 6310
2 гр.

Данъчно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-4
стая - 6310
4 гр.

Вторник

Право на Европейския съюз; СХ: 15 ч У; - Национална сигурност-3
стая - 1207
1 гр.

Данъчно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-4
стая - 6308
1 гр.

Право на Европейския съюз; СХ: 15 ч У; - Национална сигурност-3
стая - 6303
2 гр.

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя