Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

проф. д-р Добринка Чанкова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда

Наказателнопроцесуално право; СХ: 45 ч Л; - Национална сигурност-3
стая - 6304
поток;

Алтернативно разрешаване на спорове, 3 ч. л. от СХ 45 ч.л. - Право-4
стая - 6302
поток;

Четвъртък

Наказателнопроцесуално право, 5 ч.л. от СХ 60 ч.л. - Право-4
стая - 6302
поток;

Петък
Събота
Неделя