Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

доц. д-р Манол Станин

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Обща теория на правото , 3 ч.л. от СХ 45 ч.л. - Право-1
стая - 1208
поток;

Вторник
Сряда
Четвъртък

Право на интелектуалната собственост, 3 ч.л. от СХ 45 ч.л. - Право-2
стая - 6315
поток;

Защита на интелектуалната собственост, СХ: 2 Л 0т 30 Л - стая - 1544
Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии-2, поток; ИСТ-4, поток;

Петък
Събота
Неделя