Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Николай Попов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Теория на международните отношения, 4 ч.л. от СХ 60ч.л. - Международни отношения-1
стая - 6308
поток;

Теория и практика на международните преговори; 2ч.л. от СХ 30 ч.л. - Международни отношения-2
стая - 6304
поток;

Вторник

Футурология СХ:30 Л - Политология-3
стая - 6303
поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя