Преглед на разпис на преподавател

Период: 27/9/2021 - 21/1/2022

доц. д-р Николай Попов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Политология, 3 ч.л. от СХ 45 ч.л. - стая - 1208
Право-1, поток; Публична администрация-1, поток; Международни отношения-1, поток;

Вторник
Сряда

Увод в политологията, СХ:30Л - Връзки с обществеността-3
стая - 1340
поток;

Глобализация СХ:30 Л - Политология-2
стая - 1328
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя