Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

проф. д-р Валентин Китанов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

История на българския народ 15-19 век, ЗД, лекции, (СХ:3ч./ 45 ч.) - Педагогика на обучението по география и история-2
стая - 1328
поток;

Вторник

Българско Възраждане, СХ:45Л - стая - 1500
Архивистика и иформационна сигурност-3, поток; История-3, поток; История и археология-3, поток;

Фотодокументи за българското национално освободително движение, СХ:30Л - Архивистика и иформационна сигурност-2
стая - 1501
поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя