Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Александър Порталски

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда

История на Древния Изток, ИД, лекции, (СХ:2ч./ 30ч.) - Педагогика на обучението по география и история-1
стая - 1401
поток;

Четвъртък

Стара история, СХ:45Л - стая - 1500
Архивистика и иформационна сигурност-1, поток; История-1, поток; История и археология-1, поток;

Стара история, СХ:15У - стая - 1401
История-1, поток; История и археология-1, поток; Архивистика и иформационна сигурност-1, поток;

Въведение в икономиката и демографията на Древния свят,СХ:30Л - История и археология-1
стая - 1401
поток;

Петък
Събота
Неделя