Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Милена Ангелова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

История на детството и младостта при социализма,СХ:30Л - Архивистика и иформационна сигурност-3
стая - 1342 b
поток;

Най-нова история на България, СХ:45Л - стая - 1342 b
История и археология-3, поток; История-3, поток; Архивистика и иформационна сигурност-3, поток;

Сряда

Историческа антропология,СХ:30Л - стая - 1342 b
История и археология-3, поток; Архивистика и иформационна сигурност-3, поток; История-3, поток;

Политика и историческа памет, СХ:30Л - История-2
стая - 1342 b
поток;

Най-нова история на България за историци, СХ:30Л - История-4
стая - 1342 b
поток;

История и изследвания на жените и пола, СХ:30Л - Архивистика и иформационна сигурност-1
стая - 1342 b
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя