Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Снежана Димитрова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Нова балканска история,СХ:45Л - стая - 1501
История-2, поток; История и археология-2, поток; Архивистика и иформационна сигурност-2, поток;

Нова балканска история,СХ:15У - стая - 1501
История-2, поток; История и археология-2, поток; Архивистика и иформационна сигурност-2, поток;

Войните и социалната политика. Балкански казуси, СХ:30Л - История и археология-3
стая - 1501
поток;

Петък
Събота
Неделя