Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Мария Хаджипетрова-Лачова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Френски език; 3 ч. упр. от СХ 45 ч. упр. - Международни отношения-4
стая - 6307
поток;

Външна политика на България; 2 ч. упр. от СХ 30 ч. упр., Заседателна зала - Международни отношения-3
стая - 6стая 0
поток;

Външна политика на България; 2 ч. упр. от СХ 30 ч. упр., - Международни отношения-3
стая - 6304
поток;

Вторник

Теория и практика на международните преговори; 1 ч. упр. от СХ 15 ч. упр. - Международни отношения-2
стая - 6302
поток;

Политическа история на балканските държави; 1 ч. упр. от СХ 15 ч. У - Международни отношения-2
стая - 6302
поток;

Френски език; 3 ч. упр. от СХ 45 ч. упр. - Международни отношения-2
стая - 6302
поток;

Сряда

Френски език; 3 ч. упр. от СХ 45 ч. упр. - Международни отношения-1
стая - 6312
поток;

Обща теория на пазарното стопанство; 1 ч. упр. от СХ 15 ч. упр - Международни отношения-1
стая - 6312
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя