Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Веселина Дългъчева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Третиране на твърдите отпадъци, ЗД, лекции, (СХ:3ч./ 45ч.) - Екология и опазване на околната среда-3
стая - 4404
поток;

Третиране на твърдите отпадъци, ЗД, упр., (СХ:2ч./ 30ч.) - Екология и опазване на околната среда-3
стая - 4404
1 гр.

Вторник

Градска екология, ЗД, лекции, (СХ:2ч./ 30ч.) - Екология и опазване на околната среда-3
стая - 4404
поток;

Градска екология, ЗД, упр., (СХ:2ч. през седмица/ 15ч.) - стая - 4404
Екология и опазване на околната среда-3, 1 гр.; нечетна седм.

Ландшафтно-екологични проблеми на България, ИД, упражнения, (СХ:2ч. през седмица/15ч.) - стая - 4404
Екология и опазване на околната среда-2, 1 гр.; четна седм.

Практикум (екомониторинг), ЗД, упр., (СХ:2ч./ 30ч.) - Екология и опазване на околната среда-4
стая - 4404
поток;

Сряда

Пречистване на флуиди, ЗД, упр., (СХ:2ч./30ч.) - Екология и опазване на околната среда-2
стая - 4404
1 гр.

Екологични изисквания и норми, ЗД, упр.,(СХ:2ч./ 30ч.) - Екология и опазване на околната среда-4
стая - 4404
1 гр.

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя