Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

доц. д-р Надежда Кръстева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Правна закрила на детето; СХ: 30 Л, 15 У - Социални дейности-3
стая - 1478
поток;

Сряда

Наказателно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6308
3 гр.

Четвъртък

Наказателно право - специална част; СХ: 60 ч Л; - Национална сигурност-2
стая - 6304
поток;

Петък
Събота
Неделя