Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

проф. д.н. Костадин Паев

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Методика на обучението по история, ЗД, лекции, (СХ:2ч./ 30ч.) - Педагогика на обучението по география и история-2
стая - 1401
поток;

Методика на обучението по история -семинар, ЗД, (СХ:2ч./ 30ч.) - Педагогика на обучението по география и история-2
стая - 1401
1 гр.

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя