Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

ас. д-р Георги Средков

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Електронни системи за сигурност; СХ: 45 ч Л; 12.02., 26.02.; 11.03., 25.03.; 8.04., 22.04.; 20.05. - 3 часа - Национална сигурност-4
стая - 6315
поток; нечетна седм.

Електронни системи за сигурност; СХ: 45 ч Л; 12.02., 26.02.; 11.03., 25.03.; 8.04., 22.04.; 20.05. - 3 часа - Национална сигурност-4
стая - 6315
поток; нечетна седм.

Вторник
Сряда
Четвъртък

Организация и управление на системата за национална сигурност; СХ: 60 ч Л; - Национална сигурност-1
стая - 6307
поток;

Организация и управление на системата за национална сигурност; СХ: 15 ч У; - стая - 6307
Национална сигурност-1, 1 гр.; нечетна седм.

Организация и управление на системата за национална сигурност; СХ: 15 ч У; - стая - 6307
Национална сигурност-1, 2 гр.; четна седм.

Петък
Събота
Неделя