Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Вероника Стоилова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Дипломатически церемониал, протокол и практика; 2 ч. л. от СХ 30 ч. л. - Международни отношения-3
стая - 6314
поток;

Петък

Външна политика на САЩ и европейските страни; 3 ч. л. от СХ 45 ч. л. - Международни отношения-3
стая - 6310
поток;

Външна политика на САЩ и европейските страни; 1 ч. упр. от СХ 15 ч. упр. - Международни отношения-3
стая - 6310
поток;

Събота
Неделя