Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

проф. д-р Николай Марин

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Дипломатическо и консулско право; 3ч. л. от СХ 45 ч. Л, 40 ч.л гл. ас. д-р Анна Христова, 5 ч. л, - Международни отношения-3
стая - 6305
поток;

Вторник

Защита на личните данни в Европейския съюз и трети държави, 4 ч.л. от СХ 45 ч.л., 15 ч.л. - проф.д-р Белова, 15 ч.л. - проф.д-р Димитров, 15 ч.л. - стая - 1207
Право-4, поток; Национална сигурност-3, поток; Финанси-4, поток; Международни отношения-3, поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя