Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

доц. д-р Гергана Георгиева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Английски език - 4 семестър, 3 ч.упр. от СХ 45 ч.упр. - Право-2
стая - 6314
поток;

Английски език, 2 ч.упр. от СХ 30 ч. упр. - Международни отношения-1
стая - 6314
поток;

Вторник
Сряда

Английски език; 2 ч. упр. от СХ 30 ч. упр. - Международни отношения-2
стая - 6313
поток;

Четвъртък

Английски език; 2 ч. упр. от СХ 30 ч. упр. - Международни отношения-3
стая - 6312
поток;

Английски език; 2 ч. упр. от СХ 30 ч. упр. - Международни отношения-4
стая - 6312
поток;

Европейският съюз - история на създаването и тенденции на развитие, СХ: 30 Л - стая - 1475
ЧЕБА (немски)-1, поток; ЧЕБА (френски)-1, поток; ЧЕБА (руски)-1, поток;

Терминология на Европейския съюз, СХ: 30 Л - стая - 1475
ЧЕБА (немски)-3, поток; ЧЕБА (френски)-3, поток; ЧЕБА (руски)-3, поток;

Петък
Събота
Неделя