Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Анна Христова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Екологична политика на Европейския съюз; 2 ч. л. от СХ 30 ч. л - Международни отношения-2
стая - 6312
поток;

Дипломатическо и консулско право; 1 ч. упр. от СХ 15 ч. У - Международни отношения-3
стая - 6312
поток;

Вторник

Защита на личните данни в Европейския съюз и трети държави; СХ:15У - Финанси-4
стая - 1207
поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя