Преглед на разпис на преподавател

Период: 27/9/2021 - 21/1/2022

гл. ас. д-р Любомира Христова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда

Комуникации и връзки с обществеността; СХ: 15 ч У; - Публична администрация-3
стая - 6307
поток;

Методи за изследване на комуникациите, СХ:30 Л - Връзки с обществеността-3
стая - 1340
поток;

Четвъртък

Основи на рекламата и брендинга, СХ:30 У - Връзки с обществеността-2
стая - 1443
поток;

Методи за изследване на комуникациите,СХ:30У - Връзки с обществеността-3
стая - 1341
поток;

Петък
Събота
Неделя