Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Иван Петров

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Военна история, СХ:30Л - История-3
стая - 1401
поток;

Сравнителна история, СХ:30Л - История-4
стая - 1401
поток;

Вторник

Нова и най-нова обща история- ЗД, лекции, (СХ:4ч./ 60ч.) - Педагогика на обучението по география и история-3
стая - 1401
поток;

Нова обща история,СХ:45Л - стая - 1501
Архивистика и иформационна сигурност-2, поток; История-2, поток; История и археология-2, поток;

Сряда
Четвъртък

Учебна практика по история- 3 част (библиотеки, музей, архиви), лекции, ЗД, 30 ч. - стая - 3.
Педагогика на обучението по география и история-4, 1 гр.; История-4, поток;

Петък
Събота
Неделя