Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

проф. д-р Габриела Белова-Ганева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Право на Европейския съюз; СХ: 45 ч Л; доц. д-р Николай Попов - Национална сигурност-3
стая - 6305
поток;

Сряда

Международни спорове и конфликти; 3 ч. л. от СХ 30 ч., 15 ч. л проф. д-р Белова; 15 ч. л. доц. д-р Георгиева . - Международни отношения-4
стая - 6308
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя