Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Весела Мирчева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Конституционно право; СХ: 45 ч Л - 30 ч Л; 30 ч Л - 20.02., 5.03., 19.03., 2.04., 16.04., 23.04.,30.04.,7,14,21.05.2024 г. - Национална сигурност-1
стая - 6315
поток; четна седм.

Основи на правото; СХ: 4 от 30 Л - доц. д-р М. Станин, 26 от 30 Л - Социални дейности-1
стая - 8109
поток;

Сряда

Местно самоуправление СХ:45 Л - Политология-2
стая - 1206
поток;

Местно самоуправление СХ: 15 С - Политология-2
стая - 1206
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя