Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

доц. д-р Александър Иванов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Семейно и наследствено право, 5 ч.л. от СХ 75 ч.л., 30 ч.л. доц.д-р Таня Йосифова, 45 ч.л. - Право-5
стая - 6304
поток;

Вторник

Облигационно право, 4 ч.л. от СХ 60 ч.л. - Право-3
стая - 6313
поток;

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя