Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

ас. д-р Христо Банов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък

Трудово и осигурително право; СХ:4 от 30 Л - доц. д-р В. Лазарова; 26 от 30 Л, 15 С - Социални дейности-2
стая - 8109
поток; нечетна седм.

Трудово и осигурително право; СХ:4 от 30 Л - доц. д-р В. Лазарова; 26 от 30 Л, 15 С - Социални дейности-2
стая - 8109
поток; нечетна седм.

Социално и здравно законодателство; СХ: 30 Л - стая - 1101
Медицинска сестра-2, поток; Акушерка-3, поток;

Петък
Събота
Неделя