Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

гл. ас. д-р Йорданка Нонева-Златкова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Облигационно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6303
4 гр.

Облигационно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6303
1 гр.

Вторник

Международно частно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-5
стая - 6310
1 гр.

Международно частно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-5
стая - 6310
3 гр.

Международно частно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-5
стая - 6310
2 гр.

Сряда

Облигационно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6307
5 гр.

Семейно и наследствено право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-5
стая - 6307
3 гр.

Облигационно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-3
стая - 6308
3 гр.

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя