Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Митко Димитров

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Европейско сътрудничество в сигурността и отбраната; СХ: 45 ч Л; проф. д-р Николай Марин - Национална сигурност-4
стая - 6302
поток;

Комуникации и връзки с обществеността; СХ: 45 ч Л; - Публична администрация-1
стая - 6308
поток;

Събота
Неделя