Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

гл. ас. д-р Владимир Бабанов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Международна и регионална сигурност; СХ 60 ч Л; - Национална сигурност-2
стая - 6303
поток;

Международна и регионална сигурност; 15 ч У; - стая - 6301
Национална сигурност-2, 1 гр.; четна седм.

Международна и регионална сигурност; 15 ч У; - стая - 6301
Национална сигурност-2, 2 гр.; нечетна седм.

Вторник
Сряда
Четвъртък

Публичен мениджмънт; СХ: 45 ч Л; - Публична администрация-4
стая - 6308
поток;

Петък
Събота
Неделя