Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

ас. д-р Десислава Георгиева

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Теория и история на държавата, СХ:30 Л - Архивистика и иформационна сигурност-2
стая - 1500
поток;

Вторник

Историческото образование и евроинтеграцията, СХ:30Л - Архивистика и иформационна сигурност-4
стая - 1601
поток;

Научна практика в исторически или в учрежденски архив, СХ:30У - Архивистика и иформационна сигурност-4
стая - Базова институция
поток;

Най-нова история на България за историци, СХ:15У - История-4
стая - 1500
поток; четна седм.

Сряда
Четвъртък

Учебна практика по история- 1 част (библиотеки, музей, архиви), - Педагогика на обучението по география и история-3
стая - Учебна практика
поток;

Най-нова история на България,СХ:15У - стая - 1500
История-3, поток; История и археология-3, поток; Архивистика и иформационна сигурност-3, поток; нечетна седм.

Петък
Събота
Неделя