Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Борислав Цеков

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Сравнително конституционно право, 3 ч. л. от СХ 45 ч.л., начало 20 февруари 2024г. - стая - 6301
Право-2, поток; четна седм.

Конституционно право; СХ: 45 ч Л; 15 ч Л - 13.02., 27.02., 12.03.,26.03., 9.04.2024 г.; - стая - 6315
Национална сигурност-1, поток; нечетна седм.

Сравнително конституционно право, 3 ч. л. от СХ 45 ч.л., начало 20 февруари 2024г. - Право-2
стая - 6301
поток; четна седм.

Сряда

Конституционно право , 4 ч.л. от СХ 45 ч.л., 15 ч.л. проф.д.н. Георги Близнашки, 30 ч.л. - стая - 6313
Право-1, поток; Публична администрация-1, поток;

Публична собственост; СХ: 45 ч Л; - Публична администрация-4
стая - 6305
поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя