Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

ас. Стоян Васев

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Конституционно право; СХ: 15 ч У; - стая - 6312
Национална сигурност-1, 1 гр.; четна седм.

Конституционно право; СХ: 15 ч У; - стая - 6312
Национална сигурност-1, 2 гр.; нечетна седм.

Конституционно право; СХ: 15 ч У; - Публична администрация-1
стая - 6312
поток;

Конституционно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - 6312
2 гр.

Сряда

Конституционно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - 6301
3 гр.

Конституционно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - 6301
5 гр.

Четвъртък

Конституционно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - 6303
1 гр.

Конституционно право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-1
стая - 6303
4 гр.

Петък
Събота
Неделя