Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Спас Ташев

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Сравнителна публична администрация; СХ: 45 ч Л; 30 ч Л - 12.02.,19.02., 26.02.; 11.03., 18.03.2024 г. - Публична администрация-3
стая - 6311
поток;

Сравнителна публична администрация; СХ: 45 ч Л; 30 ч Л; - 12.02.,19.02., 26.02.; 11.03., 18.03.2024 г. - Публична администрация-3
стая - 6311
поток;

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък

Социална и демографска сигурност; СХ: 45 ч Л; - Национална сигурност-1
стая - 6305
поток;

Социална и демографска сигурност; СХ: 45 ч Л; - Национална сигурност-1
стая - 6305
поток;

Събота
Неделя