Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

ас. Александър Попкочев

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Публични финанси; СХ: 30 ч У; - Публична администрация-3
стая - 6311
поток;

Сряда
Четвъртък

Управление в публичната сфера; СХ: 30 ч У; - Публична администрация-3
стая - 6315
поток;

Петък
Събота
Неделя