Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

гл. ас. д-р Милен Маринов

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Гражданскопроцесуално право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-5
стая - 6309
3 гр.

Гражданскопроцесуално право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-5
стая - 6309
2 гр.

Гражданскопроцесуално право, 2 ч.упр. от СХ 30 ч.упр. - Право-5
стая - 6309
1 гр.

Сряда
Четвъртък

Гражданско право; СХ: 60 ч Л; доц. д-р Асен Воденичаров/ гл.ас. д-р Сузана Рангелова/ гл. ас. д-р Десимира Юрукова - Публична администрация-2
стая - 6311
поток;

Петък
Събота
Неделя