Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

доц. д-р Нурие Муратова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Информационни технологии в архивите,СХ:30Л - Архивистика и иформационна сигурност-4
стая - 1342 b
поток;

Аудиовизуална памет и архиви, СХ:30Л - стая - 1342 b
Архивистика и иформационна сигурност-4, поток; Педагогика на обучението по география и история-3, поток;

Архивистика,СХ:30Л - стая - 1342 b
Архивистика и иформационна сигурност-2, поток; История-2, поток; История и археология-2, поток; Педагогика на обучението по география и история-2, поток;

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя