Преглед на разпис на преподавател

Период: 20/2/2023 - 2/6/2023

проф. д.н. Любомир Тимчев

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Спорт и сигурност ИД III група (СХ 15Л) - Спорт-3
стая - Спортен комплекс стая 15
поток;

Спорт и сигурност ИД III група (СХ: 15С) - Спорт-3
стая - Спортен комплекс стая 15
поток;

Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя