Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 24/5/2024

гл. ас. д-р Ралица Войнова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Организация на правосъдието и правозащитните институции, 3 ч.л. от СХ 45 ч.л. - Право-1
стая - 6313
поток;

Наказателнопроцесуално право, 2 ч.упр. от 30 ч.упр - Право-4
стая - 6313
4 гр.

Вторник

Наказателнопроцесуално право, 2 ч.упр. от 30 ч.упр - Право-4
стая - 6313
3 гр.

Наказателнопроцесуално право, 2 ч.упр. от 30 ч.упр - Право-4
стая - 6313
2 гр.

Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя