Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

ас. д-р Теодора Христова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник
Вторник

Английски език,СХ:30У - стая - 1205
Архивистика и иформационна сигурност-2, поток; История-2, поток; История и археология-2, поток;

Сряда

Манипулативни езикови стратегии, 15 У - Връзки с обществеността-2
стая - 1340
поток;

Теория и практика на текста, СХ 30 У - Връзки с обществеността-1
стая - 1205
поток;

Четвъртък

Английски език,СХ:30У - Архивистика и иформационна сигурност-4
стая - 1205
поток;

Петък
Събота
Неделя