Преглед на разпис на преподавател

Период: 12/2/2024 - 23/5/2024

ас. д-р Биляна Карадакова

Изтегли разписа
Ден 7:30-8:15 8:30-9:15 9:30-10:15 10:30-11:15 11:30-12:15 12:30-13:15 13:30-14:15 14:30-15:15 15:30-16:15 16:30-17:15 17:30-18:15 18:30-19:15 19:30-20:15
Понеделник

Хоспетиране по история- упр., (СХ:2ч./ 30ч.) - Педагогика на обучението по география и история-2
стая - 3.
1 гр.

Вторник

Преддипломна педагогическа практика по история, упр., ЗД, 75 ч.(базови институции) - Педагогика на обучението по география и история-4
стая - 3.
поток;

Сряда

История на изкуството и музеология,СХ:45Л - История-4
стая - 1401
поток;

История на комуникациите,СХ:30Л - Архивистика и иформационна сигурност-1
стая - 1205
поток;

Българско Възраждане, СХ:30У - хон.ас.Ани Дурчова/ - стая - 1501
Архивистика и иформационна сигурност-3, поток; История и археология-3, поток; История-3, поток;

Четвъртък
Петък
Събота
Неделя